Start pagina

Laatste informatie

Coronavirus:

31-3 Aan de leden van ‘n Boel Plezier,

in goed overleg met de redactie van het clubblad heeft het bestuur besloten het aprilnummer van het clubblad samen te voegen met de editie die begin juli verschijnt. Dit hangt uiteraard samen met het feit dat we voorlopig geen gebruik kunnen maken van de kantine voor clubactiviteiten waarvan de uitgifte van het clubblad er één is.

26-3 Aan de leden van ‘n Boel Plezier,

Beste leden

Het bestuur heeft u 15 maart laten weten dat ook bij ’n Boel Plezier overeenkomstig de op die dag door de regering bekend gemaakte richtlijnen in verband met de coronacrisis alle sportactiviteiten per direct tot 6 april moeten worden stopgezet.

Inmiddels is, zoals bekend, tot een forse uitbreiding van de beperkingen besloten. Voor onze vereniging houdt dat in dat tot 1 juni aanstaande alle activiteiten op onze accommodatie komen te vervallen. Voor alle duidelijkheid: alle data voor toernooien, competitiewedstrijden, trainingen, vrij spelen zijn geschrapt. Ook het individueel of met een partner of huisgenoot oefenen is niet toegestaan.

Bovendien heeft de gemeente Assen alle sportverenigingen opgedragen hun sportparken en accommodaties met directe ingang op slot te doen. Iedereen zal begrijpen dat dit voor ’n Boel Plezier moeilijk is te realiseren. Wel is na overleg en samen met een vertegenwoordiger van de gemeente een rood-wit lint gespannen voor het terras dat toegang geeft  tot ons complex. De bedoeling hiervan is om een ieder duidelijk te maken dat het betreden van het gebied achter het lint verboden is.

Het bestuur verwacht van de leden dat zij de maatregelen die van overheidswege zijn opgelegd zullen respecteren.

Tenslotte: als door een versoepeling van de richtlijnen het mogelijk is om weer activiteiten te ontplooien zal het bestuur samen met de wedstrijdcommissie in actie komen en u terstond op de hoogte stellen van de mogelijkheden via mail en onze site.

Het bestuur wenst iedereen sterkte in deze moeilijke periode en hoopt u zo gauw het kan weer gezond op onze accommodatie aan te treffen.

Het bestuur

 27-2 Niveau-competitie:
Het klassement en de ranglijst van de Niveau competitie t/m ronde 4 is onder Uitslagen op onze Website geplaatst.
 


Postadres

’n Boel Plezier, Broeklaan 14, 9405 AM Assen

Website designed by Jan Dammer

Mail:  Webmaster@boelplezier.nl


Geplaatst in Geen categorie