Informatie ’n Boel Plezier

De vereniging is opgericht op 1 juni 1988, begonnen met 23 en thans uitgegroeid tot ongeveer 120 leden.

Sedert 1 Januari 1989 is ’n Boel Plezier aangesloten bij de N.J.B.B.

Er werden in eerste instantie twee banen aangelegd die al snel groeiden naar het aantal van vijf. Echter, door het snel groeiende aantal leden werd er een zesde baan gerealiseerd.

Later kreeg de vereniging de beschikking over het zogenaamde “theehuis” van het voormalige verkeerspark. Het werd mogelijk om meer banen te creëren direct naast dit theehuis. Er kwamen twee banen bij die – om het loten van partijen te vergemakkelijken – de namen kregen zoals “Cote ‘d Azur” 1 of 2, “Jura”, of “Bretagne” enz. Een ieder wist dan op welke baan hij of zij moest spelen. Het loten gaat nu door middel van een letter of kaart.

Wat betreft de banen heeft de grootste verandering plaatsgevonden toen de “Spelen voor gehandicapten” in Assen werden gehouden. Onze vereniging heeft toen de eer gekend een demonstratiedag van Jeu de Boules voor gehandicapten te mogen verzorgen.
Een – voor een kleine vereniging – groots gebeuren.

Om zoiets te organiseren was er wel meer speelruimte nodig. Medeoprichter Hielke de Wit kreeg het voorelkaar dat de vereniging het terrein – waar we nu spelen – mochten gebruiken voor ons Jeu de Boules. Het was toen wel een vlakte van gras en onkruid, maar door middel van sponsoring via het N.V.O.B. was het mogelijk om met grondverzetmachines het terrein te verbeteren en speelklaar te maken.

De vereniging heeft een eigen clubblad en een speciale terreincommissie en wedstrijdcommissie.
Er worden door onze vereniging regelmatig toernooien georganiseerd voor alle leden van de N.J.B.B.
Eén van de bekendste toernooien is natuurlijk het “TT-toernooi” op de één na laatste zaterdag van de maand juni.

Op de volgende dagen kan er worden gebould:

zondag10:00 tot 14.00 uur
dinsdag13:30 tot 16:30 uur
woensdag19:00 tot 22:30 uur
vrijdag13:30 tot 16:30 uur

Regelmatig worden er gedurende de dinsdagen, woensdagen en zondagen diverse verenigingstoernooien – zoals o.a. knakentoernooien, zomer- en wintercompetities – georganiseerd. Voor de aanvangstijden van de diverse vereniging activiteiten op de dinsdag, woensdagavond en de zondag zie de activiteitenagenda.

Let op: Wilt u hier aan deelnemen dan dient u zich een kwartier voor de aanvangstijd te hebben gemeld of ingeschreven.

Ook worden door de vereniging af en toe trainingen verzorgd voor beginners, gevorderden en wedstrijdboulers.

Contributie 2021
Volwassenen €    60,00
Jeugdlid t/m 17 jaar €    30,00
Licentie volwassenen €    23,00
Licentie jeugdlid t/m 17 jaar €    11,50
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december