Kopij voor het clubblad

Indien u kopij voor het clubblad heeft kunt u dat zenden aanclubblad@boelplezier.nl