Kopij voor het clubblad

Indien u kopij voor het clubblad heeft kunt u dat zenden aan clubblad@boelplezier.nl